Man & Nature

Tjänster

Bridging the Gaps

Tjänster

Man & Nature erbjuder tjänster kopplade till naturresurser, landskap och mark- och vattenanvändning. Det handlar framför allt om att leda och facilitera processer, projekt och möten.

Exempel på genomförda uppdrag

Projekt och processer
Möten
Övrigt

Projekt och processer

De senaste åren har verksamheten alltmer kommit att handla om projekt- och processledning. Här några exempel på genomförda uppdrag.

 

  • GRENSEVILT, 2018–2022. Uppdragsgivare: Sveriges lantbruksuniversitet och Høgskolen I Innlandet.
  • Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka. 2018–2019. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen Västerbotten.
  • Golfklubbar som landskapsaktörer – Etablering av samarbetsnätverk i landskapet för ökad bidrag till 2030 års agenda för hållbar utveckling. 2017. Uppdragsgivare: Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation, STERF.
  • Landskapsnoden. 2014–2015. Uppdragsgivare: Kungliga Skogs- och lantbruksakademien.
  • Konferensen Hållbar utveckling i fjällen. 2013, 2015, 2018, 2021. Uppdragsgivare: Fjälldelegationen, dvs landshövdingarna i Norrbottens-, Västerbottens, Jämtland och Dalarnas län.

Möten

Under Man & Natures första år utgjorde facilitering av möten (konferenser, seminarier och workshops) merparten av alla uppdrag. Under åren har jag faciliterat mer än hundra mindre och större möten med olika teman. Här några exempel på genomförda uppdrag.

 

  • Mätning av skogens biologiska mångfald – varför, hur och vad händer? 2023. Uppdragsgivare: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.
  • FiskeForum2022. Framtidens fiske – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Uppdragsgivare: Jordbruksverket.
  • Stora negativa effekter av multiskadad ungskog i norr. 2021. Uppdragsgivare: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Skogsstyrelsen.
  • Avslutande konferens minkprojektet FAMNA. 2020. Uppdragsgivare: Svenska Jägareförbundet.
  • Viltforskningsdagarna. 2018. Uppdragsgivare: Naturvårdsverket, Jägareförbundet och Sveriges lantbruksuniversitet.

  Övrigt

  Under åren har jag också gjort mycket annat, som till exempel att skriva populärvetenskapliga texter, undervisning på universitetskurser och presentationer i olika sammanhang. Här några exempel på genomförda uppdrag.

  • Undervisning om deltagandeprocesser, strategi, kommunikation och strategisk kommunikation på masterkursen Human Dimension of fish and wildlife management. En vecka varje år 2005–2022. Uppdragsgivare: Sveriges lantbruksuniversitet.
  • Populärvetenskapliga texter om forskare och forskningsprojekt. 2012–2016. Uppdragsgivare: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
  Här kan du se listan med våra Aktuella uppdrag →

  Undrar du över något? Ställ din fråga här.

  Aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque.