Man & Nature

Uppdragsgivare

Bridging the Gaps
Nationella myndigheter
Regionala myndigheter
Kommuner
Akademi
Övriga

Nationella myndigheter

 • Landsbygdsdepartementet
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Naturvårdsverket
 • Skogsstyrelsen
 • Jordbruksverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Sametinget (Samiskt språkcentrum)

Regionala myndigheter

  • Länsstyrelsen i Västerbottens län
  • Länsstyrelsen i Norrbottens län
  • Länsstyrelsen i Dalarnas län
  • Länsstyrelsen i Värmlands län
  • Länsstyrelsen i Örebro län
  • Länsstyrelsen i Stockholms län
  • Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt
  • Vattenmyndigheten Bottenhavets vattendistrikt

  Kommuner

   • Eslöv
   • Edsviken vattensamverkan (Danderyd, Järfälla, Sollentuna, Solna, Sundbyberg och Stockholm)
   • Lund
   • Lycksele
   • Sjöbo
   • Vindeln

   Akademi

   • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
   • Kungliga skogs- och lantbruksuniversitet, KSLA
   • Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
   • Umeå universitet
   • Stockholms universitet
   • Mittuniversitetet
   • Kungliga Tekniska högskolan, KTH
   • Hedmark universitet, Norge
   • Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra
   • Mistra
   • Formas
   • Vetenskapsrådet

   Övriga

   • Biosfärprogrammet Sverige
   • Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka
   • Biosfärområde Vänerskärgården
   • Biosfärområde Östra Vätterbranterna
   • Enetjärn Natur (numer Ecogain)
   • International Association of Landscape Ecologists, IALE
   • Jägareförbundet
   • Magasinet Filter
   • LRF Skogsägarna
   • Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation, STERF
   • Skogsindustrierna
   • Svenska golfförbundet
   • Svensk våtmarksfond
   • Stiftelsen Säfsenskogarna
   • Världsnaturfonden WWF

   Här kan du se listan med våra Aktuella uppdrag →

   Undrar du över något? Ställ din fråga här.

   Aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque.