Man & Nature

Om företaget

Bridging the Gaps

Om Företaget

Man & Nature AB är ett enmansföretag som har ambitionen att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att skapa förutsättningar för ett gemensamt lärande mellan akademi, myndigheter, näringsliv och civilsamhället. Huvudsaklig verksamhet är att leda och facilitera processer, projekt och möten som handlar om naturresurser, landskap och mark- och vattenanvändning.

Många miljöproblem och frågor som i vidare mening handlar om förvaltning och nyttjande av naturresurser präglas ofta av vetenskaplig osäkerhet, komplexitet, stora kunskapsluckor och konflikt. Man & Nature gillar utmaningar och svåra problem.

Grunden i verksamheten är trovärdighet och opartiskhet. Man & Nature är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.

Man & Natures vision är en hållbar utveckling där

Social hållbar utveckling är målet

Ekologisk hållbar utveckling är kravet

Ekonomisk hållbar utveckling är medlet

Om mig

Anders Esselin

Jag är biolog, journalist och facilitator. Sedan 2002 har jag framför allt jobbat med kommunikation och facilitering av möten, projekt och processer – först på Sveriges lantbruksuniversitet, sedan på Länsstyrelsen Västerbotten, och de senaste åren i det egna företaget Man & Nature AB.

Min ambition är att hjälpa människor att tillsammans tänka klart kring komplexa och svårlösta samhällsfrågor med ett särskilt fokus på hållbar utveckling, naturresurser och mark- och vattenanvändning.